X

Climbing for Life Dolomiti-Alta Badia

Na het uitstel in 2020, zijn we in 2021 toe aan de 10e jaargang van Climbing for Life. Met onze Climbing for Life events, normaliter 2 per jaar, wegens de coronapandemie in 2021 uitzonderlijk slechts 1 event, slagen we er in om een mooi evenwicht te vinden tussen de Belg en zijn/haar passie voor sportieve vakanties en fondsenwerving voor het goede doel!

Iedereen die houdt van een sportieve uitdaging, adembenemende panorama's en een onvergetelijke groepssfeer kan dit event maar beter met stip aanduiden in zijn of haar agenda.

Hoe ziet een Climbing for Life vakantie eruit?

 • Een driedaagse in het buitenland, met prachtige parcoursen voor fietsers, lopers en wandelaars
 • Bevoorrading, bepijling en timing bij jouw gekozen Climbing for Life tocht(en)
 • Een pastaparty om te bekomen van de apotheose van je vakantie
 • Een afterparty om U tegen te zeggen!

INFO INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

ONLINE VOORINSCHRIJVINGEN
(tot en met 21 augustus 2022)

TARIEVEN

Datum Prijs
Tot en met 21 augustus 2022: € 135

EXTRA'S:

 • Annuleringsregeling: 5 euro (meer info)
 • Ongevallen- en reisbijstandsverzekering: 23.5 euro (meer info)

GROEPSINSCHRIJVING

Wil je samen met collega's of vrienden de uitdaging aangaan? Dan kan je als groep inschrijven. Groepen hebben de keuze of ze hun deelnamepakketten samen komen afhalen of dat de groepsleden individueel hun pakket komen afhalen.

IK SCHRIJF ME IN

INBEGREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS

 • Exclusieve Climbing for Life loopshirt
 • Unieke Climbing for Life buff
 • Goodie bag met sportdrank, sportvoeding, gadgets...
 • Bepijlde parcoursen op vrijdag en zaterdag
 • Uitgebreide bevoorrading met water, sportdrank, koeken, fruit,...
 • Medische service
 • Massage
 • Pasta Party
 • After party met DJ

Algemene voorwaarden

Indien je je inschrijft, verklaar je je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden grondig na.

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van GOLAZO SPORTS NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, BTW BE 0442.115.211, hierna GOLAZO.

Voor al uw vragen is GOLAZO uw aanspreekpunt. GOLAZO is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.00 - E-mail: info@golazo.com.

Artikel 1. - Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. - Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3. - Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal GOLAZO voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van GOLAZO. GOLAZO zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.

GOLAZO kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,...)

Artikel 4. - Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

Loopevenementen

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname

Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname

Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Fietsevenementen

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, ...) steeds zichtbaar zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5 - Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6. - Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

GOLAZO meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7. - Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Artikel 8. - Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Artikel 9. - Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor GOLAZO. GOLAZO en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van GOLAZO en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan GOLAZO om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

De deelnemer verleent toestemming aan GOLAZO zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 10. - Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. GOLAZO zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11. - Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 • Voor een groepsinschrijving met gezamenlijke afhaling moet je met minstens 10 personen zijn, ben je met minder dan 10, dan kan je je nog steeds als groep inschrijven maar dient elk groepslid zijn of haar deelnamepakket individueel af te halen.
 • Groepsinschrijvingen kunnen enkel via de officiële online inschrijvingsmodule. Excellijsten e.d.m worden niet aanvaard.
 • Op het inschrijvingsformulier dien je eerst een groep aan te maken. Je ontvangt vervolgens een e-mail met de groepsnaam en je groepscode. (Met deze code en het door jou gekozen paswoord (vergeet dit niet!) kan je de groep altijd beheren.) Vervolgens kan je deelnemers toevoegen, verwijderen enz. Enkel de groepsverantwoordelijke kan deelnemers valideren. Je kan zoveel deelnemers aan je groep toevoegen als je wil.
 • Inschrijvingen kunnen als één pakket (alles samen) of individueel worden opgehaald. Geef dit duidelijk aan op het inschrijvingsformulier. Wanneer je ervoor kiest om alles samen af te halen, kan dit enkel en alleen door de groepsverantwoordelijke gebeuren. Bij individuele afhaling krijgen alle deelnemers een aparte bevestigingsmail met alle info om hun nummer af te halen.
 • Wanneer je groep volledig klaar is, dan moet jij, als groepsverantwoordelijke de volledige groep betalen. De inschrijvingen zijn pas bevestigd als de groep doorgestuurd én betaald is. Vanaf het ogenblik dat je groep is afgesloten, kunnen er GEEN WIJZIGINGEN meer aan je groep gebeuren. Wijzigingen aan je groep kunnen dan enkel nog ter plaatse aan de inschrijvingsstand gebeuren. Hiervoor wordt een administratiekost van € 5 per wijziging aangerekend.
 • Heb jij je groepsinschrijving nog niet doorgestuurd en betaald op het ogenblik dat het maximum van 6.000 deelnemers is bereikt, dan krijg je een mail met de vraag jouw groep binnen de vijf dagen te betalen om jullie inschrijvingen alsnog te bevestigen. Opgelet! Van zodra het maximum bereikt is, zal je niemand meer kunnen toevoegen of wijzigen. Enkel nog betalen. Je krijgt ook enkel een herinneringsmail als er minstens één persoon in je groep staat ingeschreven.
 • Deelnemers die via een groep inschrijven zullen automatisch in dezelfde wave starten. (Deelnemers die tot een groep behoren zullen niet in de eerste wave kunnen starten. Enkel individuele deelnemers kunnen aan de eerste wave worden toegevoegd.)
 • KLIK HIER OM NAAR DE INSCHRIJVINGSMODULE TE GAAN

PARCOURS

Op donderdag 8 september start je met de skilift (of te voet) in Corvara richting Col Alt. Van daaruit heb je de keuze tussen 10,4 of 16,57km.
Op vrijdag heb je de keuze tussen 12,8 of 16km in de richting van de Campolongo.
Op zaterdag heb je, vertrekkende vanuit Corvara, de keuze tussen 3 prachtige trails van 8,2; 12,7 of 16,2km in het prachtige Puez-Odle natuurpark naar de berg 'Sassongher'.

Bekijk hier de parcoursplannen

Donderdag 08/09

Corvara Col Alt - Pralongia 10,4 km/158hm 2*

Vrijdag 09/09

Corvara - Crep de Mont - Corvara 12,8km / 509hm 3*

Zaterdag 10/09

Corvara - Sassonger 8.2km/477hm 4*

Corvara Col Alt - Saraghes - San Cassiano 16,7 km/220hm 3*

Corvara - Campolongo - Corvara 16km / 699hm 4*

Corvara - Sassongher 12.7km/942hm 4*

Corvara - Sassongher - Gardenaccia -16.2km/1017hm 5*

 

 

Bekijk hier de verschillende niveaus

PRAKTISCHE INFO

Klik op de titels hieronder voor meer info.

Donderdag 8 september:
 • Onthaal deelnemers
 • Georganiseerde trails
  • Met kabellift:
   • Corvara Col Alt - Saraghes - San Cassiano - Corvara - 16,7 km
   • Corvara Col Alt - Pralongia - Corvara 10,4 km
  • Er is ook de mogelijkheid om te lopen/wandelen van Corvara naar de start in Col Alt (+3,2 km / + 344 D+)
Vrijdag 9 september:
 • Onthaal deelnemers
 • Georganiseerde trails
  • Corvara - Crep de Mont - Corvara - 12.8km
  • Corvara - Campolongo - Corvara - 16km
Zaterdag 10 september:
 • Georganiseerde trails:
  • Corvara - Sassongher - Gardenaccia - 16,2 km
  • Corvara - Sassongher - 12,7 km
  • Corvara - Sassogher - 8,2 km
 • Pasta Party in Corvara
 • After party in Corvara

Climbing for Life Village: Tennis hall Corvara (onthaal deelnemers, start en finish van alle tochten)

SportografSportograf is de officiële fotoservice van Climbing for Life. Na afloop van het evenement kan je hier je persoonlijke actiefoto's terugvinden.

Climbing for Life biedt alle deelnemers de mogelijkheid aan om een ongevallen- en reisbijstandsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering biedt basiswaarborgen, alsook een reisverzekering en bijstandsverzekering. De verzekering kan optioneel aangekocht worden bij inschrijving en geldt van woensdag 7 september 2022 tot en met zondag 11 september 2022 (5 dagen).

KOSTPRIJS: 23.5 euro per persoon

Let op! Materiële schade aan de fiets is niet inbegrepen

Raadpleeg hier het overzicht van de waarborgen.

Climbing for Life biedt je de mogelijkheid om een extra annuleringsregeling te nemen. Hierdoor kan je kosteloos jouw inschrijvingsgeld terugvragen tot 11 augustus 2022.
De betalingen gedaan voor Energy Lab, de annuleringsregeling zelf (zijnde € 5,--) en eventuele reis- en/of logieskosten worden niet gerestitueerd. Na 11 augustus wordt het betaalde inschrijvingsgeld niet gerestitueerd.

Travel

KortwegKortweg Cycling Travel is de officiële travel partner van Climbing for Life. Via Kortweg kunnen zowel groepen als individuele deelnemers arrangementen (met fietstransport en overnachting) reserveren.


HolimitesIndividuele deelnemers die alleen op zoek zijn naar logies ter plaatse, zonder bijkomende services, kunnen terecht bij onze lokale accommodatiepartner Holimites.

Niveaus

Climbing for Life mikt naar een breed publiek, maar de paden en parcoursen in de bergen zijn uiteraard niet te vergelijken een bosloop in België of Nederland.

We delen onze parcours in met een sterrensysteem. Zo kunnen alle deelnemers hun weg vinden binnen het aanbod van Climbing for Life.

 • 1* - makkelijk: haalbaar voor iedere loper en wandelaar.
 • 2* - gemiddeld: een leuke uitdaging voor deelnemers met een zekere basisconditie en ervaring met offroad lopen of wandelen.
 • 3* - zwaar: pittig parcours van een iets langere afstand en hier en daar wat technische stukken. Ideaal voor de geoefende loper of ervaren wandelaar.
 • 4* - zeer zwaar: lange afstand met veel hoogtemeters en heel wat technische stukken. Een uitdaging voor geoefende lopers en ervaren bergwandelaars.
 • 5* - extreem zwaar: enkel voor zeer ervaren trailrunners en hikers met ervaring in het hooggebergte. Specifiek voor mensen die op zoek zijn naar veel hoogtemeters en een technisch parcours.

Goede doel

Climbing for Life Dolomiti Alta Badia staat volledig in het teken van longaandoeningen

Via Climbing for Life werken we mee aan de een sensibiliseringscampagne rond astma, mucoviscidose en andere longaandoeningen. Via Climbing for Life werken we aan bewustmaking van o.a. een tijdige en goede behandelingen het belang van sporten in functie van een verbeterde ademhaling.

TEAM CLIMBING FOR LIFE (TEAM ASEM)

Net zoals de vorige jaren zullen 8 ambassadeurs met longaandoeningen zoals astma, muco of copd met de fiets deelnemen aan Climbing For Life. Zij worden gedurende 6 maanden ondersteund door een medisch team en Energy Lab. Zij vertegenwoordigen iedereen die te maken heeft met longaandoeningen, verzamelen fondsen ten voordele van astma/muco en willen ook anderen inspireren met hun verhaal.

Muco

JOUW BIJDRAGE AAN HET GOEDE DOEL

Door deel te nemen aan Climbing for Life steun ook jij onze ambassadeurs van team Climbing for Life (Team Asem) en de organisaties die instaan voor de beste zorg en omkadering voor iedereen die met astma of muco aanmerking komt. Een deel van jouw inschrijvingsgeld wordt integraal doorgestort naar de astma- en allergiekoepel en de mucovereniging.

Meer info over fondsenwerving voor team asem vind je op www.astma-en-allergiekoepel.be
Meer info over de mucovereniging www.muco.be

Astma

CONTACT

Wij zijn als organisator uiteraard zeer geïnteresseerd in hoe je ons evenement hebt ervaren. Wij horen graag je opmerkingen, reacties of ideeën.
Vul het onderstaande formulier in. Wij kijken alvast uit naar je reactie

ORGANISATIE

Sportinez & Golazo sports

Schoebroekstraat 8
3583 Paal
T: 0032 11 45 99 00
E: info@golazo.com

Golazo Sportinez